Oferta Educativa‎ > ‎

Curs de formació per l'obtenció del certificat ACTIC

ACREDITACIÓ ACTIC

El nostre centre és col·laborador ACTIC des de 2010 i qualsevol interessat en certificar els seus coneixements informàtics pot escollir les nostres instal·lacions per fer les proves de nivell.

CURS DE FORMACIÓ PER L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ACTIC (NIVELL BÀSIC)

Els curs de formació és un curs presencial que es realitza a les instal·lacions de l'Escola Pia Sant Antoni.
El curs està estructurat perquè l'alumne s'incorpori en qualsevol moment.

 DURADA   HORARI    PREU ADREÇA
 30 H Dimarts i dijous de 18:30 a 21:00  200 €1
C/ Sant Antoni Abat, 54
08001 - Barcelona
1 Descomptes especials per a famílies de l'escola.

FORMA DE PAGAMENT
Mitjançant transferència a nom de Escola Pia Sant Antoni, al número de compte
2013 - 0500 - 11 - 0213973384
Una vegada efectuat el pagament, ens ha de fer arribar de manera presencial o per correu electrònic a santantoni@escolapia.cat , la següent documentació:
- Justificant de la transferència
- Nom i cognoms
- Telèfon de contacte

RESPONSABLE

Per qualsevol consulta posar-se en contacte amb el responsable:
Daniel Badenas
Tel. 934424525


COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

C.1 - Cultura, participació i civisme digital: utilització de manera eficient, cívica i segura dels recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, aplicant-los selectivament en els diversos àmbits de la seva vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i col·laboració en la societat.
C.2 - Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu: ús de les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu, amb aplicació dels fonaments de la tecnologia digital.
C.3 - Navegació i comunicació en el món digital: utilització dels serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació, aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació, si escau. Aplicació de les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes
C.4 - Tractament de la informació escrita: ús d'un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a internet.
C.5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge: tractament de la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
C.6 - Tractament de la informació numèrica: crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.Què és l'ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. És el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Característiques de l’ACTIC

Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i l’han d’acreditar amb documentació oficial davant l’Oficina Gestora.

L’ACTIC esta obert  a la ciutadania des de octubre de 2009.

+ Informació a la WEB ACTIC: http://actic.gencat.cat