Oferta Educativa‎ > ‎

Batxillerat concertat

Val més un cap ben fet que un cap ben ple 

(Miguel de Montaigne, 1580).


A Sant Antoni entenem el batxillerat com la darrera etapa de la vida escolar en la qual l’alumnat desenvolupa les seves potencialitats per assolir una maduresa intel·lectual i personal.


L’atenció a la diversitat humana, a les seves peculiaritats i situacions és una de les característiques de la nostra escola i és per això que tenim una cura especial tant a les seves històries personals com a les grupals i les relacions que s’estableixen tant entre iguals com amb els docents i educadors.


L’equip de docents posa especial atenció al canvi que fan com a persones fent de guies i mentors per tal que es faci de la forma més harmoniosa i enriquidora possible.


Acompanyar l’alumnat s’esdevé una tasca primordial. Consolidar i ampliar la seva formació acadèmica és un aspecte important tant pel que fa a continguts de les diverses  matèries com a la vertebració general dels seus coneixements i habilitats dins el procés d’ensenyament-aprenentatge.


El batxillerat és una etapa postobligatòria que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics sent fonamental a segon però també a primer l’orientació acadèmica i professional davant el ventall de possibilitats que se’ls obren en un futur immediat. En cada curs, de trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.


En desenvolupar-se en diferents parts, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.


La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat “A la recerca de la felicitat” aplicant noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen com a centre del procés d’aprenentatge l’alumnat.


Estructura del Batxillerat

Part comuna: 

S’hi expliquen els continguts de les àrees que ha de conèixer tot l’alumnat: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera: anglès, educació física, filosofia, ciències del món contemporani, història de la filosofia, història i tutoria repartides entre el primer i/o segon curs.

Part diversificada:


Són aquells aprenentatges que escull l’alumnat, formats per la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat i el treball de recerca.


Matèria comuna d’opció:


Són 4 hores setmanals tant a 1r com a 2n. S’escull entre matemàtiques, llatí, matemàtiques aplicades a les ciències socials i història i fonaments de les arts.


Matèries de modalitat:


S’escullen un mínim de dues matèries de la modalitat i una tercera que pot coincidir o no amb la seva modalitat:

Ciències i tecnologia
 • Biologia
 • CTMA

 • Dibuix tècnic

 • Física

 • Química

 • Tecnologia Industrial

  (també es poden cursar matèries com economia, geografia, cultura audiovisual, psicologia i sociologia, francés... que s'ofereixen en l'altre modalitat)

 Humanitats i ciències socials
 • Economia

 • Economia d’empresa
 • Geografia
 • Grec
 • Cultura Audiovisual
 • Francés
 • Psicologia i Sociologia
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani

 • Literatura castellana

 • Literatura catalana

 • Literatura universal


Treball de recerca:


Per desenvolupar la seva capacitat de recerca l’alumnat ha de realitzar, sota la tutela d’un docent, un treball de recerca fora de l’horari escolar. Es comença a primer de batxillerat i s’avalua a segon. La seva nota representa un 10% de la qualificació global del batxillerat.


Itinerari d’aprenentatge (IA)


Dóna continuïtat a la cultura religiosa treballada a l’ESO de forma més vivencial. Treballa els valors, la dimensió interior, l’autoestima... demana una experiència d’aprenentatge-servei i una presentació per equips.

Activitats

Adreçades al desenvolupament personal de l’alumnat

 • Celebració de la diada de Sant Josep de Calassanç, Nadal, Sant Antoni, DENIP... atenent als valors que es desprenen de cada data.
 • Assistència a representacions públiques de teatre, música...
 • Xerrades i conferències sobre temes d’interès.
 • Reflexions sobre temes actuals.
 • Celebració del Carnestoltes i la diada de Sant Jordi amb la Festa de les Lletres.
Adreçades a l’orientació professional
 • Visites a les Universitats Catalanes: UB, UAB, UPF...
 • Visita a Porta @22.
 • Taules rodones amb exalumnat de l’escola.
 • Assessoraments diversos i ús de l’UNPORTAL com a guia.
Participació en concursos per promocionar l'excel·lència
 • Olimpiada de Filosofia, Química, Física, Economia i Matemàtiques.
 • The Fonix en anglès.
 • Concursos de creació literària i artística i  participació en els Jocs Florals Escolars de Districte.
 • Fem Àgora! Jornada filosòfica de totes les Escoles Pies de Catalunya.

Col·laboració amb diferents ONGs.

 • Participació en el Projecte de Desenvolupament Sostenible (PDS) dins la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO i en el Compromís Barcelona 22.  
 • Participació com a voluntariat en grups interns escolars: Casal d’Estudi Diari, Grup Verd, Kasumay, MOU-TE!.

Participació en projectes

 •  Bojos per la ciència
Itineraris cursos 2019/20-2020/21L’Escola ha elaborat per aquests cursos els itineraris que trobareu en els arxius adjunts.

Principals sortides
 Modalitat de ciències i tecnologia:  Modalitat d’humanitats i ciències socials:
 CFGS

Electricitat i electrònica: Automatització i robòtica industrial

Fabricació mecànica: Disseny en fabricació mecànica

Indústries extractives: Projectes d’edificació

Serveis socioculturals a la comunitat: Educació infantil*

Activitats físiques i esportives: Animació Activitats Físiques i Esportives

Química: Química Industrial

Indústries alimentàries: Vitivinicultura

i d’altres.

GRAU UNIVERSITARI

Enginyeria i Arquitectura

 • Enginyeria Industrial

 • Informàtica

 • Arquitectura...

Ciències

 • Biologia

 • Física

 • Geologia

 • Matemàtiques

 • Química...

Ciències de la Salut

 • Biologia Humana

 • Psicologia

 • Medecina

 • Veterinària

 • Farmàcia...

 CFGS

Administraciói gestió: Administració i finances

Comerç i màrqueting:Comerç Internacional, Màrqueting i publicitat

Hoteleria i turisme: Direcció de cuina

Serveis socioculturals a la   comunitat: Educació infantil*

i d’altres.

GRAU UNIVERSITARI

Arts i Humanitats

 • Arqueologia

 • Estudis anglesos

 • Filologia catalana

 • Filosofia

 • Humanitats

 • Traducció i interpretació

Ciències socials i jurídiques

 • Direcció d’empreses

 • Màrqueting

 • Gestió Hotelera

 • Geografia

 • Relacions laborals

 • Turisme...


El cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil s'ofereix també a l'Escola Pia Sant Antoni.


Arxius adjunts:
Ċ
Escola Pia Sant Antoni,
28 de març 2019, 1:17