Oferta Educativa‎ > ‎

Batxillerat concertat

Què és el batxillerat?
És una etapa postobligatòria que consta d'un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle, polivalent i flexible, compleix una important funció d'enllaç entre l'Educació Secundària Obligatòria, l'educació superior i la transició a la vida activa. La part comuna del currículum és la mateixa per a tot l'alumnat. Les matèries comunes contribueixen fonamentalment a la funció formativa general del batxillerat. Les matèries pròpies de cada modalitat (científic, tecnològic, social i humanístic) i les matèries optatives proporcionen a l'alumnat una dimensió més especialitzada: el preparen i l'orienten cap a estudis posteriors o cap a una determinada activitat professional.

El batxillerat a l'Escola Pia Sant Antoni de Barcelona és concertat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Horari intensiu de 8:00 h a 14:30 h.

Oferta d'estudisObjectiu principal
El nostre objectiu principal és acollir cadascun dels nostres alumnes i acompanyar-lo en el seu procés de maduració personal i intel.lectual tot donant una formació de qualitat.

Què oferim? 
A nivell individual
 • Oferim una atenció personalitzada mitjançant tutories individuals que ens permetin donar una orientació acadèmica i professional, amb el suport del departament d’orientació psicopedagògica.
 • Reflexions, xerrades, activitats i sortides culturals.
 • Opció de participar en activitats de voluntariat.
 • Activitats d'aprenentatge i servei.
A nivell acadèmic
 • Metodologies diverses. Atenció a la diversitat.
 • Visites a llocs d’interès.
 • Aules especialitzades: laboratoris, informàtica, tecnologia...
 • Flexibilitat. Oferim una àmplia oferta d’itineraris adaptats a les branques de coneixement dels estudis universitaris que permeten adequar el batxillerat als interessos de cada alumne.

Tipologia d’estudis
 • Integradors i oberts: Tothom pot accedir al Batxillerat.
 • Polivalents: L’alumne surt preparat per afrontar qualsevol tipologia d’estudis posteriors.
 • Orientadors: Permeten que l’alumne vagi autoregulant-se i definint els seus interessos.


Arxius adjunts: