Oferta Educativa‎ > ‎

Educació primària

El senyal més gran de l’èxit d’un docent és poder dir: ara els infants treballen com sí jo no existís.

(Montessori, M., 1915)


L'etapa d'Educació Primària, agrupa els alumnes de 6 a 12 anys i consta de tres cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

Aquesta etapa està concertada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


A Sant Antoni entenem l’educació primària  com aquella etapa on cal establir els fonaments de l’aprenentatge, treballar intensament i de forma cooperativa amb els altres per consolidar els coneixements bàsics, les habilitats socials i la maduresa emocional.


Al llarg dels 6 cursos, que conformen els tres cicles, l’acció educativa dóna protagonisme a l’alumnat, sent el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupant en grup cooperatiu, en aproximadament un 25% del temps, tot un conjunt d’itineraris d’aprenentatge que segueixen el projecte SUMMEM on adquireix competències i habilitats que el preparen per a la vida real.


L’equip de docents treballa perquè l’alumnat tingui accés a la informació des de tots els vessants, i aprengui a seleccionar-la, a interpretar-la i a utilitzar-la dins els diferents reptes que se li plantegen. L’atenció a la diversitat és un dels aspectes més importants i per això l’equip de docents treballa seguint les recomanacions del Departament d’Orientació.


Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar el procés d’ensenyament-aprenentatge en:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma

 • Aprendre a pensar i comunicar

 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Aprendre a conviure i habitar el món


Els objectius de l’educació primària se centren a utilitzar de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds en contextos diferents, per això cada àrea contribueix a les competències bàsiques i cada competència s’assoleix des del treball de cada àrea. Cada àrea es troba formada per diferents dimensions o parts que de forma entenedora són avaluades per l’equip de docents.


Àmbits i àrees


Els estudis de primària s’agrupen en àmbits i dins els àmbits apareixen les diferents matèries.

Els diferents àmbits i àrees són:

 • Lingüístic:  àrees de llengua catalana i  literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.

 • Matemàtic: àrea de matemàtiques.

 • Coneixement del medi: àrea de coneixement del medi natural i del medi social

 • Artístic: àrea de l’educació artística que inclou la visual, la plàstica, la música i la dansa.

 • Educació Física: àrea d’educació física.

 • Educació en valors: àrea d’educació en valors socials i cívics.

 • Digital: tractat en les diferents àrees.


Recursos:

 • Desdoblaments de llengües i matemàtiques
 • Agrupacions flexibles de lectura i matemàtiques
 • Tallers d’expressió escrita i plàstica
 • Taller de competències comunicatives
    Aules:
    Música
    Teclats
    Psicomotricitat
    Informàtica
    Aula Encaix
    Tatami
    Eines: Portàtils, instruments, recursos a les aules específiques...

Estratègies, projectes i activitats...


Prioritzem el desenvolupament integral de l’alumnat i vetllem perquè es respectin els diferents ritmes d’aprenentatge. Som una Escola que cerca  una atenció personalitzada, el treball en equip dels docents i prioritza el creixement dels infants i joves com a persones.

Estratègies

Treball en equip dels docents:

A Primària tots els docents treballem de forma globalitzada per tal que cada infant segueixi el seu procés maduratiu i incidim des dels diferents àmbits (pastoral, educació no formal, educació emocional, educació en valors...) en aprendre a ser, actuar, pensar, comunicar, descobrir o conviure a l’Escola.


Metodologies:

Les diferents metodologies ajuden a desenvolupar les intel·ligències múltiples i les capacitats de l’alumnat:

 • Treball cooperatiu: els itineraris d’aprenentatge, formats per grups de 4-6,  ajuden que els infants col·laborin i aconsegueixin un resultat comú.

 • Animació a la lectura,  biblioteca d’aula i padrins lectors.

 • Eixos transversals com l’educació per la salut, per la PAU i educació viària.

 • I treball en grup gran i individualment que se sumen al treball en grups petits i reforços.

També dins els Itineraris d’Aprenentatge trobem aprenentatge basat en problemes, i investigació i recerca guiades per l’equip de docents.


Innovació:

Totes les classes compten amb monitors interactius i PDIs. La classe és el lloc estimulant juntament amb la sala de psicomotricitat, el tatami, els patis, l’aula de música o l’aula de teclats


Grups reduïts - reforços:  

Els docents creiem que els grups reduïts ajuden a l’estimulació del llenguatge i la parla amb els especialistes. Per als infants amb necessitats educatives especials (NEE) i adaptacions curriculars (PI) i coordinats per l’equip psicopedagògic de l’Escola s’organitzen grups reduïts. Una logopeda, una psicopedagoga, una pedagoga i mestres especialistes en educació especial i logopèdia reforcen en l’aula ENCAIX els infants en grups reduïts.


Atenció a la diversitat:  

Defensem un model integrador que permeti als infants progressar fins al seu màxim nivell i per tant els oferim la possibilitat d’experimentar, progressar, aprendre i desenvolupar les seves capacitats i competències en les activitats que formen part del procés d’ensenyament-aprenentatge. 


Tutoria:

Hi ha una sèrie d’aprenentatges que enllacen amb les necessitats del nostre alumnat de primària. Necessitats d’afecte, de descans, d’ordre... La tutoria permet un acompanyament individual d’una manera més personalitzada i d’assessorament en l’organització del treball diari, comencen a usar l’agenda i també grupal treballant els eixos transversals, els diferents projectes globals d’escola…

Projectes

 • A 1r experimentem i creixem, estem plens de nombres, fem gràfics i emplenem de PEIXOS tot el passadís.

 • A 2n convivim amb el mercat, cuidem el jardí vertical del passadís i ajudem a publicitar els PRODUCTES FRESCOS.

 • A 3r ens agrada investigar i fer recerca sobre animals i creem un joc que compartirem amb els pares fent un KAHOOT! Aprenem a fer de padrins lectors.

 • A 4t aprenem a EMOCIONAR-NOS. El teatre ens mostra com som i què som capaços/es de fer. També descobrim que la nostra ciutat està plena de sorpreses.

 • A 5è aprenem COOPERANT. Investiguem el Sistema Solar, ens endinsem en la nostra història i descobrim el funcionament del nostre cos tenint com a base l’aprenentatge cooperatiu.

 • A 6è ens ENLAIREM cap a l’ESO. Coneixem les propietats dels diferents materials, consolidem els aprenentatges de l’etapa de Primària i participem de projectes amb d’altres entitats del barri.


Activitats

Sortides de caràcter lúdic i cultural a diversos indrets i instal·lacions del país

 • Celebració de la diada de Sant Josep de Calassanç, Nadal, Sant Antoni, DENIP... tenint en compte els valors que es desprenen de cada data.
 • Anades al teatre.
 • Xerrades i tallers diversos.
 • Celebració del Carnestoltes i la diada de Sant Jordi amb la Festa de les Lletres.
 • Participació en trobades culturals i esportives com el Dansa Ara, El judo fa per tu!, Jornada d’Esport i Convivència, trobades musicals com la Cantània...
Participació en projectes de caràcter ciutadà
 • Participació en el Projecte de Desenvolupament Sostenible (PDS) dins la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO i en el Compromís Barcelona 22 amb la finalitat d’aplicar la sostenibilitat en el nostre entorn immediat.
 • Creació de diversos grups que tenen com a finalitat potenciar el voluntariat i el creixement personal: Grup Verd,  Banc dels Aliments, MOU-TE!
 • Projecte de padrins lectors, l’alumnat a 3r de Primària es  prepara per ensenyar a llegir als de 1r que són els fillols.                        

Participació en projectes de caràcter sostenible

 • A 2n s’encarreguen de l’hort vertical del passadís. Reben l’ajuda dels infants de P4 als quals els expliquen la funció de les plantes i a tenir cura d’elles.
 • A Cicle Superior iniciem el projecte del Grup Verd amb l’objectiu de promoure accions sostenibles des dels diferents àmbits de l’escola. A 6è també contribueixen amb l’Ajuntament en la creació del mapa de soroll de la ciutat i cercant solucions a aquest problema i fent-les aplicables a l’escola.