Oferta Educativa‎ > ‎

Educació secundària obligatòria

Acabada l'Etapa d'Educació Primària l'alumnat ha de posar en pràctica a l'Ensenyament
Secundari Obligatori tots
els coneixements i hàbits de treball que hi ha adquirit.Aquesta etapa està concertada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Com a centre experimental designat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat la nostra escola l'imparteix des del curs 1985/1986. Això ha facilitat que estiguem en contacte permanent amb els nous corrents pedagògics i les noves metodologies didàctiques.

El currículum

L'ESO s'estructura en quatre cursos que nosaltres dividim en dos cicles atenent a les característiques psicològiques i maduratives de l'alumnat. Impartim els coneixements bàsics de cadascuna de les àrees en que es divideix el currículum: Català, castellà, anglès, matemàtiques, socials, ciències experimentals, tecnologia, educació física, plàstica, música i cultura religiosa. A més es pot optar per escollir una segona llengua estrangera (francès) o bé algun reforç o ampliació. També fem els Crèdits de Síntesi, on l'alumne mostra les seves capacitats de treball en grup i la seva autonomia al mateix temps.

El nostre eix : l'alumne/a, la persona

El centre de la nostra feina com a educadors és l'alumne/a i per això:

- Atenem els diferents ritmes d'aprenentatge.
- Prioritzem el fet que l'alumne/a creixi com a persona.
- Afavorim una atenció personalitzada.

Tot això ho desenvolupem mitjançant:

 • Tutories individualitzades (xerrades alumne/a –tutor/a) i tutories grupals
 • Grups de Reforç i desdoblaments de grups.
 • Atenció als nouvinguts.
 • Activitats lúdic – culturals: sortides culturals, esports, setmanes culturals, debats, ...
 • Jornades solidàries
 • Intercanvis diversos amb altres escoles, incloses estrangeres.
 • El PMO (Projecte de la Mediterrània Occidental)
 • Com a escola associada a la UNESCO que som.
 • Participació a l'Audiència Pública que l'Ajuntament de Barcelona ofereix als nois i noies de la ciutat.
 
Els recursos

Entre tots els recursos de l'escola a l'ESO utilitzem especialment:

 • La mediateca (llibres, premsa, servei audiovisual, informàtica...) amb accés fora
  de l'horari escolar.
 • Aules de tecnologia.
 • Quatre aules d'informàtica.
 • Tres laboratoris.
 • Aula d'idiomes.
 • Gimnàs.
 • Aula de música.
 • Aula de plàstica.
 • Departament d'Orientació Psicopedagogia.
 • El Casal de Joves Calassanç, amb tota l'activitat cultural, esportiva i de fer extraescolars.
 • A la mediateca s'hi pot accedir fora de l'horari escolar.

L'eina bàsica

L'element fonamental de la nostra tasca és la relació amb les famílies. El professorat està sempre disponible per mantenir un diàleg permanent i sincer. Això facilitarà la feina per avançar en la complicada tasca d'educar els nois i noies.

L'avaluació externa

No ens conformem en pensar que tot ho fem bé. Per això disposem de diversos mecanismes per avaluar la nostra tasca:

- Avaluació interna amb reunions de diversos equips de professors.
- L'avaluació que fa la Generalitat de la consecució de les Competències Bàsiques.
- Avaluació externa per un centre especialitzat en aquesta tasca.
Ċ
admin epsa,
7 de maig 2013, 1:57