Oferta Educativa‎ > ‎

Educació secundària obligatòria

"Som tan impacients que volem desaccelerar de pressa"  

(Carl Honoré, 2013)


El món avança i evoluciona molt de pressa. Els descobriments científics i tecnològics ens sorprenen dia a dia i els esdeveniments polítics i socials transformen permanentment la nostra quotidianitat.


Davant d’això l’escola no es pot ancorar en un sistema tradicional d’ensenyament on el més important era que l’alumnat sortís sabent moltes coses de moltes disciplines. 


Cal que l’escola s’obri a les noves tecnologies, que accepti els nous reptes socials i ajudi l’alumnat a conviure-hi i bregar amb ells, cal que assumeixi les noves demandes que li són encomanades des de la realitat de les famílies actuals col·laborant en la seva tasca i és imprescindible que estigui al corrent de les noves tendències i teories pedagògiques per poder tractar tot l’alumnat.


La nostra escola intenta, des de sempre, adaptar-se a aquestes noves situacions donant la millor resposta de què és capaç, resposta que estructurem al voltant de dues grans directrius:

 • Aprendre a aprendre

 • Aprendre a ser


El projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat, l’aplicació de les noves metodologies d’aula i el treball cooperatiu, que posen com a centre del procés d’aprenentatge l’alumnat i permeten una inclusió real de tots els nois i noies, ens permet avançar en aquesta direcció.


L’Ensenyament Secundari Obligatori consta de quatre cursos que nosaltres estructurem en dos cicles de dos cursos que responen a les característiques psicològiques de l’alumnat.


Aprendre a aprendre

Les Matèries

Matèries comunes:

S’hi expliquen els continguts de les àrees que ha de conèixer tot l’alumnat. matemàtiques, llengües, experimentals, socials...


Matèries optatives:

Són aquells aprenentatges que escull l’alumnat, per completar la seva formació acadèmica i personal. Actualment només a 4t d’ESO. Biologia i geologia, llatí, francès, música...


Itineraris d’aprenentage (IA):

Són unitats de treball que parteixen d’un problema, d’una pregunta, d’un repte, d’una situació determinada pròxima a l’alumnat i que és treballada des de diferents àrees, interdisciplinàriament, mitjançant metodologies actives. Els IA incorporen nous aprenentatges amb continguts clau de les matèries implicades. El fet de contextualitzar aquests aprenentatges facilita que l’alumnat sigui capaç de transferir aquests coneixements a altres situacions semblants de la vida real.  Tenim dos IA a 1r i a 3r d’ESO i un a 2n i 4t d’ESO. Això anirà augmentant seguint el nostre Pla Estratègic fins arribar a un 25% de l’horari de l’alumnat.


Treball de síntesi:

De 1r a 3r d’ESO. Format per un conjunt d’activitats de diferents àrees, és interdisciplinari. Serveix per comprovar el nivell d’autonomia en el treball individual i el nivell de cooperació en el treball d’equip.  Part de les activitats es fan fora de l’escola, en el lloc que centra l’interès del treball. A mesura que anem implementant els itineraris d’aprenentatge, els treballs de síntesi quedaran incorporats en aquests.


Projecte de recerca:

A 4t d’ESO es fa un treball en grup on l’alumne ha de posar en pràctica totes les seves competències per investigar al voltant d’un tema en concret que ells proposen i dirigits per l’Equip Docent.


Eines, projectes, activitats...


Ens definim com una escola que atén la diversitat. El respecte als diferents ritmes d’aprenentatge comporta una atenció personalitzada, el treball en equip dels docents i prioritzar el creixement de l’alumnat  com a persona.

Eines

Participació:  

L’alumnat és membre actiu de la vida escolar fent aportacions a través de les assemblees d’escola i mitjançant activitats d’aprenentatge i servei. És el principal responsable del seu procés d’aprenentatge.


Atenció a la diversitat:  

Els docents adaptem el currículum a les necessitats educatives de l’alumnat amb materials diversificats, plans individualitzats, projectes de diversificació curricular.


Metodologies a l’aula:  

Sent diverses i englobant les TIC ens permeten usar els entorns virtuals, obtenir informació immediata i treballar en xarxa.


Treball cooperatiu:  

Permet avançar conjuntament l’alumnat en els seus aprenentatges, sent ells mateixos els que organitzen les tasques tot ajudant-se els uns als altres i fent que cadascú tingui una feina important dins del grup, afavorint la inclusió de tots els membres.


Innovació:

Els docents cerquen noves estratègies per fer més efectiu el procés d’aprenentatge de l’alumnat Estratègies dins i fora de l’aula que permeten l’aprenentatge entre iguals.


Seqüència didàctica:  

Partint dels coneixements previs, se seleccionen unes activitats amb objectius concrets i finalment se’n valora el resultat per tal de replantejar-les, de manera diversificada, si cal.


Qualitat vs quantitat:  

És millor seleccionar els continguts que considerem fonamentals i significatius perquè l’alumnat els entengui i els faci seus.


Tutoria:  

Les tutories grupals es fan cada setmana amb el grup classe per part dels cotutors. Hi ha 3 tutors per cada 2 grups. Es fan tutories individuals i entrevistes amb famílies. La tasca de la tutoria és compartida per tot l’equip de docents que vetlla per tal que el desenvolupament de l’alumnat com a persones i en l’aspecte acadèmic sigui el més adequat. És el que anomenem Equip Docent.


Treball en equip dels docents:

La tasca d’educar com a persones s’assumeix des de totes les àrees i no només des de la tutoria per això els criteris d’acció a l’aula, així com els d’avaluació, els consensuem en els diferents equips docents. .


Obertura a l’entorn:

Col·laborem amb diverses Universitats i som centre de pràctiques del Màster de Formació del Professorat de diverses Universitats catalanes i espanyoles (UPF, UB, UAB, UNIR, VIU, Isabel la Católica,  UDIMA), fets que ens permeten estar al dia dels nous corrents pedagògics i dels avenços científics en el camp de l’aprenentatge.


Projectes

El projecte integrat de llengües

A 1r cicle d’ESO, un docent treballa amb l’alumnat el Català i el Castellà, de forma integrada i a través de projectes destinats a l’adquisició de  les competències de l’àmbit lingüístic. Aquests projectes: “Què dius que què?”, “Fem de detectius”, “La Terra i tu”... cerquen que d’una manera lúdica l’alumnat s’interessi per millorar la seva expressió oral i escrita, treballi la narració, la descripció, l’explicació tot construint els diferents tipus  de texts...


El projecte Science Bits

Fidels a la nostra concepció que les ciències s’han d’aprendre “fent ciència”, experimentant i que no es poden estudiar de forma parcel·lada, a 1r i 2n d’ESO, utilitzem els materials del projecte Science Bits, basat en les 5E (Engegar, Explorar, Explicar, Elaborar i Avaluar) utilitzant tècniques multimèdia interactives. És el mateix alumnat qui, orientat pels docents, va construint el seu propi coneixement i adquireix les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. El treball en grup i l’argumentació de les seves troballes són eines fonamentals en aquest projecte.


Emprenedoria

A 3r d’ESO participem  Habilitats per a l’èxit, organitzat per la Fundación Junior Achievement. A 4t és una de les matèries optatives i en ambdós casos es pretén fomentar el desenvolupament de les competències emprenedores i creatives necessàries actualment en un món canviant. A 4t a més es participa en el projecte Joves Emprenedors de la Caixa.


Llegim i Comunica’t

A 3r d’ESO, amb l’objectiu de millorar les competències comunicatives s’imparteix Comunica’t. S’hi afavoreix l’escolta activa, el diàleg i el respecte als altres, així com la capacitat d’expressar clarament les seves idees, potenciant la crítica constructiva, l’assertivitat i l’autoestima. Llegim potencia el gust per la lectura i incrementa el nivell de comprensió lectora de l’alumnat.


Patrimonia’m

Amb el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) els alumnes de 1r d’ESO apadrinen un monument de la ciutat (en el nostre cas l’aqüeducte romà), fomentant que aprenguin a valorar i estimar el patrimoni històric de la ciutat. El projecte inclou visites que complementen la formació a l’aula.


Activitats

Activitats que es fan per nivells, per cicles o fins i tot per etapes i interetapes arribant, algun cop, a englobar tota l’escola.


Sortides de caràcter lúdic i cultural a diversos indrets i instal·lacions del país

 • Celebració de la diada de Sant Josep de Calassanç, Nadal, Sant Antoni, DENIP... atenent als valors que es desprenen de cada data.
 • Anades al teatre.
 • Xerrades i tallers diversos.
 • Celebració del Carnestoltes i la diada de Sant Jordi amb la Festa de les Lletres.

Participació en projectes de caràcter ciutadà

 • Intercanvi amb el Centre de discapacitats Sínia.
 • Organització de jornades on es tracten temes de sensibilització i on es treballen els valors de la solidaritat i participació.
 • Participació en el Projecte de Desenvolupament Sostenible (PDS) dins la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO i en el Compromís Barcelona 22 amb la finalitat d’aplicar la sostenibilitat en el nostre entorn immediat.  
 • Creació de diversos grups que tenen com a finalitat potenciar el voluntariat i el creixement personal: Grup Verd, Kasumay, Mediació, MOU-TE!.

Participació en concursos per promocionar l'excel·lència

Proves Cangur de Matemàtiques, The Fonix en anglès, concurs de redacció de la Coca-Cola, Jocs Florals Escolars de Districte, el projecte Joves i Ciència


Intercanvis lingüístics

L’escola realitza dos intercanvis lingüístics, un en anglès amb el Colegiul National Mihai Viteazul de Bucarest, a Romania, amb l’alumnat de 4t d’ESO i un altre en francès amb el Collège de Crussol de la població de Saint Péray, prop de Lyon, a la regió de Rhône Alpes, departament de l’Ardèche, amb l’alumnat de 3r d’ESO... L’intercanvi és de caràcter familiar amb l’alumnat de la mateixa edat d’aquests centres.


Aprendre a ser

Com a escola intentem desvetllar en el nostre alumnat unes competències, habilitats i actituds com:
 • Autoestima
 • Autonomia
 • Esperit crític
 • Estima al país
 • Joc democràtic
 • Organització
 • Respecte
 • Responsabilitat
 • Sociabilitat
 • Sostenibilitat
 • Solidaritat