Oferta Educativa‎ > ‎

Formació Ocupacional (Administració i Gestió)

PROGRAMA SEFED 


El programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un curs de Formació Ocupacional subvencionat per el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya que té com a finalitat la formació de persones en atur en el camp de l'administració i gestió d'empreses, utilitzant una metodologia eminentment pràctica com és la simulació d'empresa.

La finalitat d’aquesta formació es que l’alumne tingui coneixements, teòrics i pràctics, del funcionament d’una empresa per dins, així com la seva inserció en el món laboral.

A qui va dirigit aquest curs ?

Al col.lectiu de persones que es troben en situació d’atur
 
Durada

La durada d’aquesta acció formativa es de 6 mesos. Durant aquest període es realitza cada dia 2 hores de classes teòriques de matèria vinculada a temes d’empresa i 4 hores de pràctiques a l’empresa simulada.

Metodologia

La metodologia emprada és la reproducció  de situacions reals dins de la simulació. Això es possible degut a que l’empresa simulada té la mateixa estructura que una empresa real amb el seus departaments de treball:

  • Departament comercial
  • Departament de comerç exterior
  • Departament de comptabilitat
  • Departament de personal
EMPRESA SIMULADA: INTERCALA;SAS


INTERCALA;SAS és una empresa simulada a l'eixample de Barcelona, al carrer Sant Antoni Abad 54.

La nostra activitat comercial se centra en el sector de la importació i exportació així com la distribució de productes del sector alimentari (comercialitzem  amb vins , caves, formatges , olis i licors).

Reproduïm els processos i circuits administratius generats per l’activitat comercial del mercat d’empreses simulades i que tenen lloc habitualment en el mercat real; tant a nivell intern de l’empresa entre els propis llocs de treball i departaments, com a nivell extern amb la resta d’empreses simulades de la xarxa i amb els serveis de la Central de Simulació.

L'objectiu fonamental del curs és la formació en la Gestió i Administració d'empreses i Comerç Exterior,  mitjançant la metodologia de la simulació, dotant als alumnes d’uns coneixements professionals en aquest camp, combinats amb una formació teòrica en matèries pròpies d’aquesta branca empresarial.

Una de les principals característiques de la metodologia de la simulació és la seva flexibilitat. Aquesta flexibilitat  ens permet un itinerari individualitzat per cada alumne en funció del seu potencial i interessos concrets.

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

El curs es realitza a les aules de l'Escola Pia Sant Antoni, i depenent de la matèria a impartir, doncs es porten a terme a les aules d'informàtica o bé a les aules de simulació.

Les aules de simulació es troben al 5è pis, i disposen de tot el material necessari per treballar i realitzar les feines que es porten a terme en una empresa real, com són els ordinadors, els tèlefons, el fax, la fotocopiadora, la recepció, els arxivadors, els armaris on desar les feines

LA NOSTRA BORSA DE TREBALL


L'escola disposa d'un Departament Escola/Empresa que manté una relació continuada amb el món empresarial, copsant les necessitats de formació i de demanda de llocs de treball.

Comptem amb una activa BORSA DE TREBALL que facilita la incorporació dels alumnes al món laboral.