Oferta Educativa‎ > ‎

PFI (Programa de Formació i Inserció)

Què són els PFI?

Els PFI són cursos post-obligatoris adreçats als nois i noies que 
finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria (ESO). 

Han de tenir  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa. 
La finalitat d'aquests programes és proporcionar les competències necessàries per a incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. 
Durada: 1.000 hores (1 curs escolar)

 Oferta formativa
- Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
- Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
- Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
- Auxiliar en reparació i manteniment de vehicles lleugers

Organització del curs
El curs s'estructura entorn tres eixos bàsics:

  • Mòduls de Formació Professional
Els alumnes desenvolupen les competències professionals associades a l'especialitat que han escollit, treballant els continguts de manera pràctica al taller. 

Mòduls de Formació General 

Es treballen els mòduls teòrics que els alumnes necessitaran per a presentar-se a la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, així com els aspectes relacionats amb la incorporació al món professional. 

Tutoria, seguiment i orientació 

El nostre objectiu principal és acollir a cadascun dels nostres alumnes i acompanyar-lo en aquesta etapa de maduració personal, fent un seguiment personalitzat i una orientació professional i acadèmica mitjançant les tutories individuals.  

I després del PFI què?

En acabar el Programa de Formació i Inserció els alumnes es poden presentar a la Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Aquells alumnes que la superin es poden matricular a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà, independentment de l'especialitat que hagin cursat al PFI. D'aquesta manera aconseguim oferir la possibilitat de continuar amb  estudis professionals reglats.


Reconeixement de la formació

  • Reconeixement de la formació en les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
  • La superació d'aquells mòduls que formin part d'un títol professional bàsic té caràcter acumulable per a l'obtenció d'aquest títol. 
  • Acreditació de les unitats de competència a efectes de l'obtenció del certificat de professionalitat.
  • Accés al centre de formació de persones adultes per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria. Ċ
Escola Pia Sant Antoni,
20 de febr. 2018, 11:20
Ċ
Escola Pia Sant Antoni,
28 de març 2019, 1:45