Oferta Educativa‎ > ‎

PFI (Programa de Formació i Inserció)

Què són els PFI?

Els PFI són cursos post-obligatoris adreçats als nois i noies que 
finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria (ESO). 

Han de tenir  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa. 
La finalitat d'aquests programes és proporcionar les competències necessàries per a incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles formatius de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. 
Durada: 1.000 hores (1 curs escolar)

 Oferta formativa
- Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
- Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
- Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
- Auxiliar en reparació i manteniment de vehicles lleugers

Organització del curs
El curs s'estructura entorn tres eixos bàsics:

  • Mòduls de Formació Professional
Els alumnes desenvolupen les competències professionals associades a l'especialitat que han escollit, treballant els continguts de manera pràctica al taller. 

Mòduls de Formació General 

Es treballen els mòduls teòrics que els alumnes necessitaran per a presentar-se a la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, així com els aspectes relacionats amb la incorporació al món professional. 

Tutoria, seguiment i orientació 

El nostre objectiu principal és acollir a cadascun dels nostres alumnes i acompanyar-lo en aquesta etapa de maduració personal, fent un seguiment personalitzat i una orientació professional i acadèmica mitjançant les tutories individuals.  

I després del PFI què?

En acabar el Programa de Formació i Inserció els alumnes es poden presentar a la Prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Aquells alumnes que la superin es poden matricular a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà, independentment de l'especialitat que hagin cursat al PFI. D'aquesta manera aconseguim oferir la possibilitat de continuar amb  estudis professionals reglats.


Reconeixement de la formació

  • Reconeixement de la formació en les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
  • La superació d'aquells mòduls que formin part d'un títol professional bàsic té caràcter acumulable per a l'obtenció d'aquest títol. 
  • Acreditació de les unitats de competència a efectes de l'obtenció del certificat de professionalitat.
  • Accés al centre de formació de persones adultes per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria.

Cursos totalment subvencionats pel Departament d'EducacióĊ
Escola Pia Sant Antoni,
20 de febr. 2018, 11:20
Ċ
Escola Pia Sant Antoni,
28 de març 2019, 1:45