Ideari

Som una escola catalana i per això ensenyem a estimar el país:
 • Valorem la pluralitat cultural de Catalunya. 
 • Fomentem el coneixement de les tradicions i el patrimoni. 
 • Adoptem el català com a llengua vehicular. 
 • Vetllem pel correcte aprenentatge del castellà. 
 • Sabem de la importància que té el domini d'anglès i francès.
Som una escola oberta :
Volem que els nostres alumnes siguin: 
 • Crítics amb coneixement de causa.
 • Democràtics i participatius.
 • Respectuosos i tolerants.
 • Solidaris i treballadors per la pau.
 • Brindem una especial atenció a la diversitat i a la vida del barri.


Som una escola cristiana, per això fonamentem l'educació en els valors que defineixen l'humanisme cristià:

 • Oferim formació religiosa.
 • Invitem, voluntàriament, a la pràctica de la religió catòlica.
 • Oferim catequesi fora de l'horari escolar
 • Promovem el respecte envers les diverses opcions religioses.
També tenim un ideal d'alumne i a l' Escola Pia Sant Antoni ens esforcem al màxim perquè els nostres alumnes siguin:

 • Participatius en tot el que implica integració.
 • Respectuosos i tolerants amb idees i persones.
 • Treballadors per la pau i per als demés.
 • Solidaris amb els menys afavorits.
PROJECTE DIMENSIÓ SOCIAL, EMOCIONAL I INTERIOR

A l'Escola Pia Sant Antoni creiem que és important preparar els nois i noies a viure de manera plena en una societat cada vegada més complexa i que alhora els ajudi a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor. Alhora, creiem que cal que aprenguin a reflexionar i pensar, essent cadascú conscient de la seva realitat, de les seves possibilitats i límits, de les seves emocions i així gestionar millor la pròpia vida.

És per això que estem començant a treballar amb el nostre alumnat la dimensió social, emocional i interior.

Creiem que la interioritat és l'espai personal on s'integren i unifiquen els pensaments, les creences i els sentiments. La descoberta d'aquesta dimensió pot ajudar a que els nostres alumnes siguin més reflexius, més responsables i alhora els pot ajudar a trobar sentit i equilibri al llarg de la seva vida.

També pensem que a partir de la descoberta de les emocions i la seva gestió els alumnes poden regular i valorar millor les decisions que hauran d'anar prenent al llarg de la seva vida.

Finalment creiem que mantenir bones relacions interpersonals ajudarà al nostre alumnat a conviure en societat. 

És per tot això que al llarg de la vida escolar a Sant Antoni els nostres alumnes aniran descobrint, a partir de diferents activitats, aquests aspectes.


Díptic del projecte de dimensió social, emocional i interior:

https://docs.google.com/a/santantoni.epiaedu.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxzYW50YW50b25pfGd4OjJhMjU1OTQ0ZTdiZTkwNzc
https://docs.google.com/a/santantoni.epiaedu.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNjb2xhcGlhLmNhdHxzYW50YW50b25pfGd4OjJhMjU1OTQ0ZTdiZTkwNzc