Protecció dels infants i joves

L’Escola Pia de Catalunya es compromet públicament, en coherència amb l’origen de la seva missió, Caràcter Propi i Estil Metodològic, que la dignitat, la integritat i la felicitat dels infants i joves siguin el seu objectiu prioritari. Per això construeix tota la seva acció educativa al servei de la societat des d’aquesta exigència i implicació.

L’escola Pia de Catalunya, en implicar-se en la protecció del menor, es compromet a:
- Vetllar perquè en tots els seus plantejaments i estructures es prioritzi la integritat del menor.
- Establir transparència i confidencialitat informativa, com a conseqüència d’una correcta interrelació educativa dels adults amb ells.
- No tolerar cap tractament degradant, d’abús o assetjament contra ells.


Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l'adreça protecciodelmenor@santantoni.epiaedu.cat

El document que recull els criteris de protecció d’infants i joves davant una situació de vulnerabilitat; que inclou tot el conjunt de normatives i compromisos públics així com també un manual bàsic d’actuació, el trobareu en els fitxers que estan afegits.
Ċ
Escola Pia Sant Antoni,
19 de juny 2019, 9:39
Comments