Servei de mitja pensió

EL MENJADOR

EL SERVEI DE MITJA PENSIÓ

És   un  servei   format   per   dos   equips  de professionals, (equip  de  restauració  i equip educatiu) amb l’objectiu de dotar de qualitat alimentària els menús i proporcionar als nois/es qualitat educativa pel que fa als hàbits i conductes alimentàris.


CUINA
A partir d’un menú mensual confeccionat per la dietista de l’empresa  de  restauració  amb uns  criteris  basats  en  la dieta mediterrània, s’elabora  el  menú  diari  a la  CUINA  DE  LA PRÒPIA  ESCOLA  amb  totes  les  matèries primeres que s’utilitzen diàriament.
L’equip de professionals dóna resposta a tots els  elements  de  preparació,  realització  i higiene  dels   diferents   processos   que   es realitzen a la cuina i al menjador, abans que l’usuari faci ús d’aquest servei.

OBJECTIUS EDUCATIUS
El  projecte  educatiu  del  menjador  pretén aconseguir una educació integral dels infants i joves  durant  el  temps  de  la mitja pensió, donant  resposta  a  totes  les  dimensions del creixement personal.

Al menjador treballem:

La higiene personal:
 “Rentar-se les mans abans i després de dinar”
Conducta alimentària:
“Adquirir l’autonomia de menjar sols”.
L’ús d’estris a taula:
“Començar a utilitzar correctament la forquilla i la cullera en determinats menjars com purés, llegums, etc.
Comportament al menjador:
“Adquirir l’hàbit d’estar-se a taula sense aixecar-se, fins que hagin acabat de menjar.”

A l’hora de descans i pati:

Al llarg del curs anem canviant d’espais i activitats depenent del nivell:
P3: Relaxació / dormir.
P4: Sala dels contes.
Jocs psicomotrius .
Taller d’ambientació.
P5: Racó de contes per grups.
Jocs motrius. Pati.
Taller d’ambientació.

HÀBITS BUCALS
P4: Ensenyem a utilitzar el raspall. Al segon trimestre iniciem el procés d’aprendre a rentar-se les dents dos cops a la setmana en grups petits.
P5 : Ensenyem a utilitzar el raspall, posar-hi la pasta i fer glopades amb l’aigua .
Dos cop a la setmana en grups de 8 o 9 nens/es. L’últim trimestre ho fem diàriament.


EDUCACIÓ INFANTIL           P-3                                                                      
                                             


Considerem el temps de menjador i lleure com una part important del nostre projecte educatiu i pedagògic. És per això que els detallem els nostres objectius a assolir en quant a hàbits higiènics, alimentaris i de comportament, dins la dinàmica del servei de monitoratge de mitja pensió.

Higiene:

 Rentar-se les mans abans i després de dinar.
 Tenir cura de no mullar-se els punys o la bata i no esquitxar als companys.
 Mostrar interès en mantenir-se net al acabar els àpats.
 Responsabilitzar-se de deixar net el WC després d’haver-lo fet servir.

Conducta alimentària:

 Adquirir l’autonomia de menjar sols.
 Acostumar-se a menjar de tot, malgrat que no li agradi.
 Procurar no fer “boles”. Han de mastegar correctament.

Ús d’estris de taula:

 Començar a utilitzar correctament la forquilla i la cullera en determinats menjars com purés, llegums, etc.
 Aconseguir beure sol amb el got, tot esforçant-se en no mullar-se.

Comportament al menjador:

 Adquirir l’hàbit de romandre a taula sense aixecar-se, fins que hagin acabat de menjar.
 Adquirir l’hàbit d’anar al WC abans d’entrar al menjador.
 Col·laborar a l’hora d’endreçar els propis estris.


EDUCACIÓ INFANTIL                                 P-4                                                                           
                      

Considerem el temps de menjador i lleure com una part important del nostre projecte educatiu i pedagògic. És per això que els detallem els nostres objectius a assolir en quant a hàbits higiènics, alimentaris i de comportament, dins la dinàmica del servei de monitoratge de mitja pensió.

Higiene:

 Rentar-se les mans tot sol, procurant no mullar-se.
 Començar a fer ús del tovalló.

Conducta alimentària:

 Mastegar correctament els aliments.
 Procurar acabar-se el dinar tot sol.
 Habituar-se a menjar de tot, malgrat no li agradi sense fer rebequeries (se li posarà una mica menys).

Ús d’estris de taula:

 Usar sempre correctament la cullera.

Comportament al menjador:

 Seure correctament.
 Ajudar a desparar la taula.
 Parlar sense cridar.


EDUCACIÓ INFANTIL                        P-5                                                                              
                            

Considerem el temps de menjador i lleure com una part important del nostre projecte educatiu i pedagògic. És per això que els detallem els nostres objectius a assolir en quant a hàbits higiènics, alimentaris i de comportament, dins la dinàmica del servei de monitoratge de mitja pensió.

Higiene:

 Esforçar-se en mantenir-se net (rentar-se les mans i/o la boca, llavis,...).
 Comportar-se tenint cura del plat i/o got, així com del menjar.
 Fer us del tovalló.

Conducta alimentària:

 Menjar de tot.

Ús d’estris de taula:

 Començar a fer servir el ganivet per menjars tous (truita, hamburguesa), durant l’últim trimestre del curs.

Comportament al menjador:

 Demanar el que necessita.
 Habituar-se a no aixecar-se de taula, fins acabar el dinar i fins que li digui la monitora.