Equipaments

- Mediateca.
- Aula de tecnologia.
- Aula Galileu. Aula de tecnologia per realitzar pràctiques d'electricitat, electrònica i mecànica.
- 4 Aules d'informàtica.
- Laboratori de física.
- Laboratori de química.
- Laboratori de Biologia.
- Aula de música de primària.
- Aula de música de secundària.
- Aula de psicomotricitat.
- Gimnàs.
- Aula d'acollida.