Demandes‎ > ‎

Demandes d'informació

Si vols conèixer la nostra escola pots concertar una entrevista emplenant aquest qüestionari i contactant amb nosaltres:
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer de l'Escola, amb la finalitat de gestionar el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb nosaltres que d'acord amb les dades facilitades, es consideri que poden ser del seu interès. No se cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a l'Escola Pia de Sant Antoni, Ronda Sant Pau, 72 08001 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici de dret LOPD.

Comments