Activitat recent de la pàgina

23 de juny 2017, 3:30 admin epsa ha editat Llibres de text i material curs 2017-2018
23 de juny 2017, 3:26 admin epsa ha adjuntat 2ESO_Reforç.pdf a Nivell superior
23 de juny 2017, 3:25 admin epsa ha adjuntat 1ESO_Reforç.pdf a Nivell superior
23 de juny 2017, 1:13 admin epsa ha editat Inici
21 de juny 2017, 23:43 admin epsa2 ha editat Cloenda de curs del programa Escoles + Sostenibles de Barcelona
21 de juny 2017, 23:43 admin epsa2 ha adjuntat PIA_STANTONI-secundaria.pdf a Cloenda de curs del programa Escoles + Sostenibles de Barcelona
21 de juny 2017, 23:43 admin epsa2 ha adjuntat PIA_STANTONI-primaria.pdf a Cloenda de curs del programa Escoles + Sostenibles de Barcelona
21 de juny 2017, 23:43 admin epsa2 ha adjuntat Grup Verd.jpeg a Cloenda de curs del programa Escoles + Sostenibles de Barcelona
21 de juny 2017, 23:43 admin epsa2 ha creat Cloenda de curs del programa Escoles + Sostenibles de Barcelona
21 de juny 2017, 5:05 admin epsa ha suprimit l''adjunt epsaesports.png de Imatges dels equips a la jornada d'esports
21 de juny 2017, 5:05 admin epsa ha suprimit Imatges dels equips a la jornada d'esports
21 de juny 2017, 5:03 admin epsa ha adjuntat epsaesports.png a Imatges dels equips a la jornada d'esports
21 de juny 2017, 5:03 admin epsa ha creat Imatges dels equips a la jornada d'esports
21 de juny 2017, 4:20 admin epsa ha editat Llibres de text i material curs 2017-2018
21 de juny 2017, 4:20 admin epsa ha actualitzat Carta general famílies CI PRI.pdf
21 de juny 2017, 0:45 admin epsa ha editat Llibres de text i material curs 2017-2018
21 de juny 2017, 0:44 admin epsa ha adjuntat Llibres1718_140x41.png a Inici
21 de juny 2017, 0:41 admin epsa ha editat Llibres de text i material curs 2017-2018
21 de juny 2017, 0:40 admin epsa ha adjuntat Llibres1718.png a Llibres de text i material curs 2017-2018
21 de juny 2017, 0:33 admin epsa ha editat Llibres de text i material curs 2017-2018
21 de juny 2017, 0:23 admin epsa ha adjuntat ULISSES_4ESO.pdf a Nivell superior
21 de juny 2017, 0:23 admin epsa ha adjuntat ULISSES_3ESO.pdf a Nivell superior
21 de juny 2017, 0:23 admin epsa ha adjuntat P5.pdf a Nivell superior
21 de juny 2017, 0:23 admin epsa ha adjuntat P4.pdf a Nivell superior
21 de juny 2017, 0:23 admin epsa ha actualitzat P3.pdf

anterior | més recent