Aquests darrers anys, ens han deixat persones, que han estat referents per a molts.

Persones com:

  • Jaume Botey. Activista en molts moviments socials i eclesials i professor universitari.
  • Pere Casaldàliga. Religiós claretià, Bisbe de Sao Félix d’ Araguaia i poeta.
  • Mn. Joan Casañas, capellà a Sabadell.  Conegut per ser activista social i teòleg.
  • Mercè Guilemany i Josep Vaquer. Ambdós, professors de matemàtiques. Tots dos van treballar al costat de persones vulnerables.
  • Teresa Losada. Religiosa franciscana. Va estar pionera en l’amistat musulmana-cristiana.
  • Arcadi Oliveras. Economista i activista en moviments socials.
  • Manel Pousa. Capellà de Barcelona a Verdum i Trinitat. Va treballar al costat d’infants i joves i de les persones que compleixen penes de presó.
  • Cèlia Sabarich. Formava part de les Auxiliars Seglars Diocesanes i del Comitè Óscar Romero.
  • Josep Soler. Capellà de Barcelona. També Consiliari de la JOBAC i de l’Acció Catòlica Obrera.

Raons de l’homenatge:

En primer lloc, són persones que van dedicar la seva vida a construir una societat més justa, més fraternal. Aquesta és la raó que els va portar a estar sempre al costat de les persones més desafavorides.

En segon lloc, són persones que han testimoniat, entre moltes d’altres, un cristianisme d’alliberament i transgressor. Com també han treballat per una església més evangèlica, al costat del poble.Aquestes són les raons per les quals un conjunt d’entitats volien fer memòria al seu llegat. Entitats que segueixen actualment les seves obres.

Finalment, l’acte, es va realitzar, el passat 2 d’abril, a la nostra escola. Durant l’acte es va projectar un vídeo, va haver-hi alguns moments musicals, una taula rodona i finalment un brindis.

L’acte va ser organitzat per diverses entitats ACO. Associació Araguaia. Auxiliars Seglars Diocesanes. Bayt-al Thaqafa. Comitè Óscar Romero. Cristianisme al Segle XXI. Fundació Pare Manel. Fundació Pere Casaldàliga. Justícia i Pau. Legió de Maria. Llegat Jaume Botey i Vallés.

Per acabar, totes aquestes entitats tenien l’objectiu, d’entrada, de continuar la seva obra, exposar-la i en acabat, esperonar a tothom a seguir el seu camí.

L’església de l’escola, lloc on es va fer l’acte, va emplenar la seva capacitat al màxim, més de 400 persones van concórrer a l’acte, com podreu apreciar en les fotografies.

Àlbum de fotografies.

Informació elaborada a partir de:
Catalunya Religió (s.d.) Agenda: Trobada: Alliberament i compromís; consulta 2022/04/08 i
Justícia i Pau (s.d.) Acte: Alliberament i compromís; consulta 2022/04/08