BATXILLERAT

A Sant Antoni entenem el batxillerat com la darrera etapa de la seva vida escolar en la qual l’alumnat desenvolupa les seves potencialitats per assolir una maduresa intel·lectual i personal.

L’atenció a la diversitat humana, a les seves peculiaritats i situacions és una de les característiques de la nostra escola i és per això que tenim una cura especial tant a les seves històries personals com a les grupals i les relacions que s’estableixen tant entre iguals com amb els docents i educadors.

L’equip de docents posa especial atenció al canvi que fan com a persones fent de guies i mentors per tal que es faci de la forma més harmoniosa i enriquidora possible.

Acompanyar l’alumnat s’esdevé una tasca primordial. Consolidar i ampliar la seva formació acadèmica és un aspecte important tant pel que fa a continguts de les diverses  matèries com a la vertebració general dels seus coneixements i habilitats dins el procés d’ensenyament-aprenentatge.

PRINCIPALS SORTIDES