BATXILLERAT

A Sant Antoni entenem el batxillerat com la darrera etapa de la seva vida escolar en la qual l’alumnat desenvolupa les seves potencialitats per assolir una maduresa intel·lectual i personal.

L’atenció a la diversitat humana, a les seves peculiaritats i situacions és una de les característiques de la nostra escola i és per això que tenim una cura especial tant a les seves històries personals com a les grupals i les relacions que s’estableixen tant entre iguals com amb els docents i educadors.

L’equip de docents posa especial atenció al canvi que fan com a persones fent de guies i mentors per tal que es faci de la forma més harmoniosa i enriquidora possible.

Acompanyar l’alumnat s’esdevé una tasca primordial. Consolidar i ampliar la seva formació acadèmica és un aspecte important tant pel que fa a continguts de les diverses  matèries com a la vertebració general dels seus coneixements i habilitats dins el procés d’ensenyament-aprenentatge.

El currículum del Batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes a totes les modalitats) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca).  A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

A l’escola tenim les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.

Les matèries comunes són:

 • Llengua catalana i literatura (2 hores a 1r i 2n)
 • Llengua castellana i literatura (2 hores a 1r i 2n)
 • Llengua estrangera (3 hores a 1r i 2n)
 • Educació física (2 hores a primer)
 • Filosofia (2 hores a primer)
 • Història de la filosofia (3 hores a segon)
 • Història (3 hores a segon)
 • Tutoria (1 hora a 1r i 2n)
 • Treball de recerca (sense assignació horària)

Les matèries de modalitat  de les quals es fan 3 hores a primer i 4 hores a segon i que són obligatòries segons el que s’esculli són:

 • Matemàtiques I, Matemàtiques II i Matemàtiques CS II (CS: Ciències Socials)
 • Llengua i Cultura Llatines I i II (Llatí)
 • Matemàtiques CS I i II o Matemàtiques I i II.

Les matèries entre les quals es pot optar són:

PRINCIPALS SORTIDES