Aquest curs 2021/22 oferim per primer cop la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Diploma Dual. S’adreça a l’alumnat que farà 3r, 4t d’ESO i 1r de BATX durant aquest curs 2021-2022.
El programa consisteix a realitzar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació.

A la nostra Escola, el programa només es pot iniciar des de tercer d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de batxillerat Diploma Dual són:

  • Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès
  • Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual
  • Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball

Donat que aquest és un programa que requereix un alt grau de compromís i esforç personal, l’alumnat interessat realitzarà una prova de nivell d’anglès per l’empresa Academica.

Us convidem a fer totes les consultes que creieu convenients al director a l’escola del programa Ferran Benages.

DOSSIER BATXILLERAT DUAL 2020/21