CFGS – EDUCACIÓ INFANTIL

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una determinada professió. Poden ser de grau mitjà o superior i s’agrupen per famílies professionals. Tots tenen una durada de 2.000 hores.

La formació que es rep és capacitadora i basada en les competències requerides en el lloc de treball. Preparem per dissenyar, dur a terme i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància al primer cicle de l’educació infantil.

Gràcies al fet que l’escola ofereix el segon cicle d’educació infantil, potenciem des de la pràctica educativa, que l’alumnat en determinats moments al llarg dels dos cursos, pugui preparar i dur a terme activitats a les aules d’Educació Infantil.  D’aquesta manera l’alumnat analitza els resultats amb els seus docents i amb els mestres per millorar de forma contínua.

És una formació professionalitzadora que permet l’aprenentatge d’estratègies adaptades a diferents entorns i adequades a les àrees cognitives, motrius i socials dels infants.

I en  darrer lloc és una formació integral  que atén la diversitat de l’alumnat i que vetlla pel respecte als diferents ritmes d’aprenentatge i prioritzar el creixement de l’alumnat  com a persona.

L’equip de docents dels CFGS està format per professorat d’infantil de la nostra escola, per una de les psicòlogues de l’escola i per professorat de secundària. Per això destaquem el seu tarannà teòric-pràctic i professional. Les tutories són espais on s’intenta guiar l’alumnat perquè la formació sigui el més harmoniosa i enriquidora possible.

Acompanyar l’alumnat és per nosaltres una tasca primordial.

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat al segon curs del CFGS. S’apliquen noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen l’alumnat com a centre del procés d’aprenentatge.

ESTRUCTURA
METODOLOGIA
ACTIVITATS

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRICULACIÓ

Teniu a la vostra disposició tota la documentació necessària per a la matrícula dels CFGS.

El document de formalització de matrícula explica com s’ha de presentar tot, les fotocòpies de la documentació necessària i els documents que cal presentar.

La documentació pot presentar-se per correu electrònic o en l’horari que s’estableix, en el mateix document, de secretaria acadèmica.

De setembre a juliol podeu visitar l’escola amb les dates que us proposem  (formulari) en període de vacances pots contactar amb el mail de l’escola o amb comunicacioepsa@santantoni.epiaedu.cat