CFGS – EDUCACIÓ INFANTIL

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una determinada professió. Poden ser de grau mitjà o superior i s’agrupen per famílies professionals amb una durada de 2000 hores tot i que alguns cicles formatius vigents seguint normativa LOGSE tenen una durada inferior.

La formació que es rep és una formació  capacitadora i basada en les competències requerides en el lloc de treball. Preparem per dissenyar, dur a terme i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància al primer cicle de l’educació infantil d’acord amb la proposta pedagògica elaborada pel docent.

Potenciem des de la pràctica educativa, gràcies al fet que l’escola ofereix el segon cicle d’educació infantil,  que l’alumnat en determinats moments al llarg dels dos cursos, prepari, planifiqui i dugui a terme activitats dins de la programació de les aules d’Educació Infantil.  Usen els recursos que tenen al seu abast i analitzen els resultats amb els seus docents i els dels infants per anar millorant contínuament. També és una formació professionalitzadora que permet l’aprenentatge d’estratègies adaptades a diferents entorns i adequades a les àrees cognitives, motrius, socials…

I en  darrer lloc és una formació integral  que atén la diversitat de l’alumnat i que vetlla pel respecte als diferents ritmes d’aprenentatge i prioritzar el creixement de l’alumnat  com a persona.

L’equip de docents dels CFGS està format per professorat d’infantil de la nostra escola, per una de les psicòlogues de l’escola i per professorat de secundària per això destaquem el seu tarannà teòrico-pràctic i professional. Les tutories són espais on s’intenta fer de guia i mentor perquè la formació sigui la més harmoniosa i enriquidora possible.

Acompanyar l’alumnat s’esdevé una tasca primordial.

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat al segon curs i on s’apliquen  noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen com a centre del procés d’aprenentatge l’alumnat.

ESTRUCTURA
METODOLOGIA
ACTIVITATS

PRINCIPALS SORTIDES