METODOLOGIA CFGS – ED. INFANTIL

 • Atenció personalitzada:

  L’alumnat compta amb una atenció personalitzada mitjançant tutories individuals que permeten una orientació acadèmica i professional amb el suport del Departament d’Orientació Psicopedagògica.

 • Tutoria:  

  Les tutories grupals són setmanals amb els tutors i complementen les tutories. Es fan tutories individuals i entrevistes amb famílies.

 • Anglès:

  El cicle compta amb una unitat formativa d’anglès de 30 hores en cadascun dels dos cursos acadèmics. Està  orientada a incorporar la llengua anglesa a la didàctica amb els infants. Es treballen recursos diversos que facilitaran la familiarització dels infants amb aquesta llengua.

 • Formació virtual:  

  Per flexibilitzar l’horari del nostre alumnat part dels mòduls professionals s’imparteixen en format virtual a distància i així es treballen les competències digitals i l’ús del Google Workspace.

 • Itineraris d’aprenentatge:  

  Al segon curs es fan treballs per projectes.

  L’alumnat organitza les tasques tot ajudant-se entre ells i fent que cadascú tingui una feina important dins del grup, afavorint la inclusió de tots els membres a partir dels paràmetres fixats pels docents.

 • Innovació: 

  Els docents cerquen noves estratègies per fer més efectiu el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Dins i fora de l’aula potencien l’aprenentatge entre iguals

 • Col·laboració amb empreses:

  L’escola manté contacte amb empreses del sector que col·laboren amb nosaltres aportant la seva experiència i coneixements, mitjançant xerrades i visites.

 • Formació dual:  

  Els alumnes poden realitzar part del contingut dels mòduls professionals en una empresa del sector mitjançant un contracte de beca o de formació i aprenentatge. La formació dual aporta valor afegit a la formació de l’alumnat, ja que s’aprèn directament en un lloc de treball compartint el dia a dia amb professionals de l’educació infantil.

 • Curs de monitor/a:

  Oferim la possibilitat d’obtenir el diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil amb l’escola d’educació en el lleure Adhara, amb el reconeixement de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. El curs de Monitors de Lleure s’inclou dintre de l’horari de primer curs i cal ser major d’edat per fer-ho -tenir els 18 anys complits.

 • Psicomotricitat: 

  Donem especial importància a la psicomotricitat pràctic,a ja que és una eina bàsica en el desenvolupament global de l’infant. Per això es realitzen classes pràctiques amb una de les especialistes de l’Escola i diversos treballs d’observació i intervenció a l’aula.

 • Cançons per a infants:

  Incorporem una unitat formativa específica de música per proporcionar als alumnes un ventall de cançons per dinamitzar una aula d’infantil, així com cançons de falda per interaccionar amb nadons a les escoles bressol.

 • Obertura a l’entorn: 

  Col·laborem amb diverses Universitats i som centre de pràctiques del Màster de Formació del Professorat de diferents Universitats. Això ens permet estar al dia dels nous corrents pedagògics i dels avenços científics en el camp de l’aprenentatge.

 • Pràctiques en empreses:

  La formació pràctica en escoles bressol o escoles d’infantil representa un primer contacte amb el món laboral. Es posen en pràctica els continguts treballats a l’Escola amb l’acompanyament d’un/a tutor/a d’empresa en el centre de treball. Les pràctiques sempre es realitzen al llarg del segon curs, combinant-les amb la formació a l’escola.

  Empreses col·laboradores:

Escoles del Consorci d’Educació de Barcelona Escoles Bressol Municipals de Barcelona (IMEB)
Escola Bressol El Petit Rossinyol Escola infantil Apolo 10
Escola Pia Luz-Casanova Escola Pia Sitges
Escola Pia Mataró Escola Pia Balmes
Escoles Grimm Centre Educatiu Balaguer
Escola Infantil Happy Way Escola Infantil Mainada
Escola Infantil Ninets Col·legi John Talabot
TORNAR