METODOLOGIA CFGS – ED. INFANTIL

 • Atenció personalitzada:

  L’alumnat compta amb una atenció personalitzada mitjançant tutories individuals que permeten una orientació acadèmica i professional amb el suport del Departament d’Orientació Psicopedagògica.

 • Tutoria:  

  Les tutories grupals es fan cada setmana amb el grup classe per part dels tutors. Es fan tutories individuals, grupals  i entrevistes amb famílies.

 • Anglès:

  El cicle compta amb una Unitat Formativa d’anglès de 30 hores en els dos cursos acadèmics orientada a incorporar la llengua anglesa a la didàctica amb els infants. Es treballen recursos diversos que facilitaran la familiarització dels infants en aquesta llengua.

 • Formació virtual:  

  Per flexibilitzar l’horari del nostre alumnat part dels mòduls professionals s’imparteixen en format virtual a distància i treballar les competències digitals i treballar en xarxa amb l’ús del paquet Google Suite.

 • Itineraris d’aprenentatge:  

  A segon curs es realitzen treballs per projectes, on es treballarà de forma interdisciplinària.

  L’alumnat s’organitza les tasques tot ajudant-se els uns als altres i fent que cadascú tingui una feina important dins del grup, afavorint la inclusió de tots els membres a partir dels paràmetres fixats pels docents.

 • Innovació: 

  Els docents cerquen noves estratègies per fer més efectiu el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Estratègies dins i fora de l’aula que permeten l’aprenentatge entre iguals

 • Col·laboració amb empreses:

  L’escola manté contacte amb empreses del sector que col·laboren amb nosaltres aportant la seva experiència

 • Formació dual:  

  Possibilitat de realitzar part del contingut dels mòduls professionals en una empresa del sector mitjançant un contracte de treball o una beca. La formació dual aporta valor afegit a la formació de l’alumnat en aprendre part dels continguts en el lloc de treball amb els professionals del món de l’educació infantil mentre es treballa rebent una gratificació econòmica.

 • Curs de monitor/a:

  Oferim la possibilitat d’obtenir el diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil amb l’escola d’educació en el lleure Adhara, amb el reconeixement de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

 • Psicomotricitat: 

  Donem especial importància a la psicomotricitat pràctic,a ja que és una eina bàsica en el desenvolupament global de l’infant. Per això es realitzen classes pràctiques amb una de les especialistes de l’Escola i diversos treballs d’observació i intervenció a l’aula.

 • Cançons per a infants:

  Incorporem una unitat formativa específica de música per donar a conèixer un ventall de cançons per dinamitzar una aula d’infantil, així com cançons de falda per interaccionar amb nadons a les escoles bressol.

 • Obertura a l’entorn: 

  Col·laborem amb diverses Universitats i som centre de pràctiques del Màster de Formació del Professorat de diverses Universitats catalanes i espanyoles (UPF, UB, UAB, UNIR, VIU, Isabel la Católica,  UDIMA), fets que ens permeten estar al dia dels nous corrents pedagògics i dels avenços científics en el camp de l’aprenentatge.

 • Pràctiques en empreses:

  La formació pràctica en escoles bressol o escoles d’infantil representa un primer contacte amb el món laboral. Es posen en pràctica els continguts treballats a l’Escola amb l’acompanyament d’un tutor d’empresa en el centre de treball. Es realitzen al llarg del segon curs combinant tres dies de formació al centre i dos dies de pràctiques.

  Empreses col·laboradores:

  Escola infantil Apolo 10, Escola Bressol El Petit Rossinyol, Escoles Bressol Municipals de Barcelona (IMEB), Escola Infantil Viladomat, Escola Bressol Omicron, Escola Bressol Patufet, Escola Bressol Donald, Escola Bressol Municipal Món Petit (Abrera), Escola Jesús Maria – Tamarit, Escola Pia Sarrià, Escola Pia Balmes, Escola Pia Mataró, Escola Pia Luz-Casanova, Col·legi SIL, Escola SOLC …

TORNAR