Qui?

Més de 25 grups de secundària participen en directe i a temps real d’explicacions i fan preguntes sobre la COVID.

Com l’Escola Pia de Catalunya proposà pel quadrienni 2019-2023 augmentar la implicació de l’alumnat a la vida escolar. Amb relació a això, aquest curs l’alumnat de secundària ha participat en diferents comissions creades des de les assemblees de les diferents classes i una va ser la de la COVID que tenia l’objectiu de sensibilitzar sobre el tema i recordar la importància de continuar mantenint les mesures i protocols establerts.

Què?

Des d’aquesta comissió es volia cercar entre la comunitat educativa històries reals en primera persona de malalts i personal hospitalari. I la recerca va ser fàcil, ja que tenim una mestra de primària -Carla Fernández- amb COVID persistent que podia explicar-ho en primera persona i una infermera de la Vall d’Hebron -Carmen Conde- que els darrers anys ha impartit classes a l’escola.

Com?

Totes dues, la primera d’elles amb un vídeo de YouTube en format digital i després obrint torn de paraula amb videoconferència i la segona presencialment, van explicar des de com va aparèixer la malaltia a les seves vides, les pors i les incerteses. Des de com es va viure a un gran hospital, fins al patiment de contagi a altres persones que conviuen amb tu, tot narrat en primera persona.

L’alumnat de totes les classes va fer preguntes molt interessants, si les persones s’hauran de vacunar tota la vida, quan se’ls vacunarà … I per això, les respostes van ser totalment sinceres, ens va quedar clar que els virus no volen morir i que van mutant i que, com en el cas de la grip ens haurem d’anar vacunant i els més petits van escoltar com elles i ells seran els darrers en vacunar-se que no vol dir que no sigui ràpid sinó que hi ha molts trams d’edat que s’han de vacunar abans.

Vídeo Carmen Conde

Vídeo Carla Fernández