EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Els descobriments científics i tecnològics ens sorprenen dia a dia i els esdeveniments polítics i socials transformen permanentment la nostra quotidianitat.

Davant d’això l’escola no es pot ancorar en un sistema tradicional d’ensenyament on el més important era que l’alumnat sortís sabent moltes coses de moltes disciplines. Cal que l’escola s’obri a les noves tecnologies, que accepti els nous reptes socials i ajudi l’alumnat a conviure-hi i bregar amb ells, cal que assumeixi les noves demandes que li són encomanades des de la realitat de les famílies actuals col·laborant en la seva tasca i és imprescindible que estigui al corrent de les noves tendències i teories pedagògiques per poder tractar tot l’alumnat.

La nostra escola intenta, des de sempre, adaptar-se a aquestes noves situacions donant la millor resposta de què és capaç, resposta que estructurem al voltant de dues grans directrius:

  • Aprendre a aprendre
  • Aprendre a ser

ELS NOSTRES PROJECTES

A 1r cicle d’ESO, un docent treballa amb l’alumnat el Català i el Castellà, de forma integrada i a través de projectes destinats a l’adquisició de  les competències de l’àmbit lingüístic. Aquests projectes: “Què dius que què?”, “Fem de detectius”, “La Terra i tu”… cerquen que d’una manera lúdica l’alumnat s’interessi per millorar la seva expressió oral i escrita, treballi la narració, la descripció, l’explicació tot construint els diferents tipus  de texts…

Fidels a la nostra concepció que les ciències s’han d’aprendre “fent ciència”, experimentant i que no es poden estudiar de forma parcel·lada, de 1r a 3r d’ESO, utilitzem els materials del projecte Science Bits, basat en les 5E (Engegar, Explorar, Explicar, Elaborar i Avaluar) utilitzant tècniques multimèdia interactives. És el mateix alumnat qui, orientat pels docents, va construint el seu propi coneixement i adquireix les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. El treball en grup i l’argumentació de les seves troballes són eines fonamentals en aquest projecte.

A 3r d’ESO participem  Habilitats per a l’èxit, organitzat per la Fundación Junior Achievement. A 4t és una de les matèries optatives i en ambdós casos es pretén fomentar el desenvolupament de les competències emprenedores i creatives necessàries actualment en un món canviant. A 4t a més es participa en el projecte Joves Emprenedors de la Caixa.

A 3r d’ESO, amb l’objectiu de millorar les competències comunicatives s’imparteix Comunica’t. S’hi afavoreix l’escolta activa, el diàleg i el respecte als altres, així com la capacitat d’expressar clarament les seves idees, potenciant la crítica constructiva, l’assertivitat i l’autoestima. Llegim potencia el gust per la lectura i incrementa el nivell de comprensió lectora de l’alumnat.

Amb el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) els alumnes de 1r d’ESO apadrinen un monument de la ciutat (en el nostre cas l’aqüeducte romà), fomentant que aprenguin a valorar i estimar el patrimoni històric de la ciutat. El projecte inclou visites que complementen la formació a l’aula.