Publicació de la llista de sol·licituds, que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem, resoltes les reclamacions a 18/06/2021

BAREM BATX AMB RECLAMACIONS RESOLTES