PASTORAL

La Pastoral a l’escola és el conjunt de les activitats i actituds que es proposen per ajudar a créixer persones profundament lliures i solidàries, obertes i receptives. Volem una escola que transmeti cultura i uns instruments que permetin a l’alumnat continuar aprenent més enllà del marc estrictament escolar, que l’ajudin, sobretot, a pensar. D’això en diem aprendre a aprendre. L’escola ha d’ajudar a créixer, infants i joves, com a persones crítiques i solidàries. D’això en diem aprendre a ser, aprendre a conviure. El nostre model d’educació i d’escola opta per una educació humanista d’inspiració cristiana, que permet qüestionar i interpel·lar l’estil de vida que ens recomanà Jesús i l’estil d’educació que inicià Calassanç, a fi d’anar construint un món cada vegada més just.

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar l’alumnat sobre la dignitat de la persona.
 • Potenciar tot allò que condueix a la solidaritat especialment amb els més necessitats i marginats.
 • Ajudar a fer entendre que és necessari i que val la pena treballar per millorar les estructures socials.
 • Promoure el goig de viure, el gust per la bellesa i per l’art, les ganes d’aprendre, el sentit de responsabilitat i de gratitud.
 • Ajudar el nostre alumnat a ser crític.
 • Donar un sentit a la vida, que vagi més enllà d’un consum, que provoca falses necessitats i dificulta tota possibilitat de silenci interior, de retrobament personal i de trobada amb Jesús.

Tots aquests objectius es concreten en:

 • En la manera com ensenyem l’alumnat a aprendre.
 • En les relacions.
 • En la manera com enfoquem l’acció tutorial.
 • En la participació de l’alumnat.
 • En la relació amb els pares i mares.
 • En les accions de solidaritat.
 • A les classes de cultura religiosa.
 • En la celebració humana i cristiana d’alguns moments específics.
 • En les activitats voluntàries fora de l’horari escolar.

Per aquest motiu les activitats de Pastoral-UNESCO de cada curs giren al voltant d’un lema general que permet anar assolint els objectius de la nostra escola i dur a terme els grans projectes del centre, com per exemple el projecte per al desenvolupament sostenible del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO (PEA) i el projecte ESCOLES SOSTENIBLES (E+S).

Des de l’equip Pastoral- UNESCO, es promou el servei i els grups de voluntariat d’alumnat a través dels grups com MOU-TE (a partir de CM de primària), el de voluntariat (a 4t d’ESO i secundària post- obligatòria), el grup Kasumay (a partir de 1r d’ESO) i el Grup Verd (a partir de CS de primària). Les activitats que es potencien des de l’equip estan relacionades amb la solidaritat, la diversitat cultural, la cultura de la Pau, la sostenibilitat i el respecte del medi ambient, la cultura popular i les tradicions del nostre país (St. Josep de Calassanç, Nadal, St. Antoni Abat, el DENIP, el Carnaval i Sant Jordi).