PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFIs) són cursos postobligatoris adreçats a alumnat que no ha assolit el graduat en secundària i que vol estudiar en un futur pròxim i preparar-se pel món del treball. Per tant, són formacions que tenen com a finalitat aprendre a ser i estar donant sortides acadèmiques i professionals.

Un curs acadèmic en què s’imparteix una formació integral de la persona basada en actituds. Aquestes actituds se centren a desenvolupar la personalitat: ser reflexiu, responsable, autònom i crític i en actituds de treball per millorar la societat: ser respectuós, moral/ètic i compromès.

També una formació professionalitzadora que ofereix estratègies d’aprenentatge adaptades a les necessitats de l’alumnat. A més faciliten que els joves facin pràctiques per conèixer de primera mà el món laboral.

I en darrer lloc una formació general que té com a objectiu inserir de nou l’alumnat en el sistema educatiu. Per això dona accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà complint una sèrie de requisits. Per accedir-hi cal que obtinguin un mínim d’un 4 de nota en tots els mòduls i complir amb un 70% de l’assistència. 

L’equip de docents dels PFIs està format per professorat de secundària i professionals de les especialitats escollides, per això destaquem el seu tarannà pràctic.

Les tutories són espais on es guia i s’orienta els alumnes perquè la formació sigui el més harmoniosa i enriquidora possible, ja que acompanyar-los és una tasca primordial.

La durada dels PFIs és de 1.000 hores distribuïdes en un curs acadèmic, de setembre a juny de les quals 180 són hores de pràctiques obligatòries a empreses. Les 820 hores restants són de formació teòrica i pràctica en l’Escola.

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat per a cada especialitat aplicant noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen l’alumnat com a centre del procés d’aprenentatge.

Les especialitats que actualment oferim són:

  • Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
  • Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica.

Amb el suport del Departament d’Educació

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRICULACIÓ

Teniu a la vostra disposició tota la documentació necessària per a la matrícula dels PFI.  El document de formalització de matrícula explica com s’ha de presentar tot, les fotocòpies de la documentació necessària i els documents que cal presentar. La documentació pot presentar-se per correu electrònic o en l’horari que s’estableix, en el mateix document, de secretaria acadèmica.