PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFIs) són cursos postobligatoris adreçats a alumnat que no ha assolit el graduat en secundària però que vol estudiar en un futur pròxim i preparar-se pel món del treball. Són formacions que tenen com a finalitat el fet d’aprendre a ser i estar proporcionant sortides acadèmiques i professionals.

La formació que es rep és una formació integral de la persona basada en actituds que se centren a desenvolupar la personalitat: ser reflexiu, responsable, autònom i crític i en actituds de treball per millorar la societat: ser respectuós, moral/ètic i compromès.

També és una formació professionalitzadora que permet oferir estratègies d’aprenentatge adaptades a les preferències de l’alumnat, comporta a més que l’alumnat treballi en una empresa fent pràctiques coneixent de primera mà el món laboral.

I en darrer lloc és una formació general que té com a objectiu inserir de nou l’alumnat en el sistema educatiu donant pas als estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà.

L’equip de docents dels PFIs està format per professorat de secundària i professionals de l’especialitat escollida de PFI per això destaquem el seu tarannà pràctic i professional i les tutories són espais on s’intenta fer de guia i mentor perquè la formació sigui la més harmoniosa i enriquidora possible, ja que acompanyar l’alumnat s’esdevé una tasca primordial.

La durada dels PFIs és de 1.000 hores distribuïdes en un curs acadèmic, normalment d’octubre a juny de les quals 180 són hores de pràctiques a empreses. Les 820 restants són de formació teòrica i pràctica en l’Escola.

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, amb el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat per a cada especialitat aplicant noves metodologies de treball dins l’aula i el treball cooperatiu, que posen com a centre del procés d’aprenentatge l’alumnat.