PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFIs) són cursos postobligatoris adreçats a alumnat que no ha assolit el graduat en secundària i que vol estudiar en un futur pròxim i preparar-se pel món del treball. Com a conclusió, són formacions que tenen com a finalitat aprendre a ser i estar donant sortides acadèmiques i professionals.

Característiques:

  • En primer lloc, és un curs acadèmic en què s’imparteix una formació integral de la persona basada en actituds. Aquestes actituds se centren d’entrada en desenvolupar la personalitat: ser reflexiu, responsable, autònom i crític. En acabar, en actituds de treball que serveixen per millorar la societat: ser respectuós, moral/ètic i compromès.
  • En segon lloc, podem dir que també és una formació professionalitzadora, per aquesta raó ofereix estratègies d’aprenentatge adaptades a les necessitats de l’alumnat. I, a més faciliten que els joves facin pràctiques per conèixer de primera mà el món laboral.
  • I, en darrer lloc, una formació general que té com a objectiu inserir de nou l’alumnat en el sistema educatiu. Per això dona accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà complint una sèrie de requisits.

L’equip de docents dels PFIs està format per professorat de secundària i professionals de les especialitats escollides. Ens agrada destacar, el seu tarannà pràctic.

Les tutories són espais on es guia i s’orienta els alumnes perquè la formació sigui la més harmoniosa i enriquidora possible, ja que acompanyar-los és una tasca primordial.

Durada:

La durada dels PFIs és de 1.000 hores distribuïdes en un curs acadèmic, de setembre a juny de les quals 180 són hores de pràctiques obligatòries a empreses. Les 820 hores restants són de formació teòrica i pràctica en l’Escola.

Projecte SUMMEM:

La nostra escola afegeix el projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya, introduint el treball interdisciplinari contextualitzat i adaptat per a cada especialitat aplicant noves metodologies de treball dins l’aula. També consolidant el treball cooperatiu, que posa l’alumnat com a centre del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

Les especialitats que actualment oferim són:

(clicant s’obre l’explicació)

Amb el suport del Departament d’Educació

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRICULACIÓ

Teniu a la vostra disposició tota la documentació necessària per a la matrícula dels PFI.

Entre aquests, volem destacar que el document de formalització de matrícula explica com s’ha de presentar tot, les fotocòpies de la documentació necessària i els documents que cal presentar.

Tota aquesta documentació pot presentar-se per correu electrònic o en l’horari que s’estableix, en el mateix document, de secretaria acadèmica.