EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A Sant Antoni entenem l’educació primària  com aquella etapa on cal establir els fonaments de l’aprenentatge, treballar intensament i de forma cooperativa amb els altres per consolidar els coneixements bàsics, les habilitats socials i la maduresa emocional.

Al llarg dels 6 cursos que conformen els tres cicles —inicial, mitjà i superior—  l’acció educativa dóna protagonisme a l’alumnat, sent el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupant en grup cooperatiu, en aproximadament un 25% del temps, tot un conjunt d’itineraris d’aprenentatge que segueixen el projecte SUMMEM on adquireix competències i habilitats que el preparen per a la vida real.

L’equip de docents treballa perquè l’alumnat tingui accés a la informació des de tots els vessants, i aprengui a seleccionar-la, a interpretar-la i a utilitzar-la dins els diferents reptes que se li plantegen. L’atenció a la diversitat és un dels aspectes més importants i per això l’equip de docents treballa seguint les recomanacions del Departament d’Orientació.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar el procés d’ensenyament-aprenentatge en:

  • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
  • Aprendre a pensar i comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món

ELS NOSTRES PROJECTES

Experimentem i creixem, estem plens de nombres, fem gràfics i emplenem de PEIXOS tot el passadís.

Convivim amb el mercat, cuidem el jardí vertical del passadís i ajudem a publicitar els PRODUCTES FRESCOS.

Ens agrada investigar i fer recerca sobre animals i creem un joc que compartirem amb els pares fent un KAHOOT! Aprenem a fer de padrins lectors.

Aprenem a EMOCIONAR-NOS, el teatre ens mostra com som i la nostra ciutat està plena de sorpreses.

Aprenem COOPERANT, som solidaris, descobrim el Sistema Solar i col·laborem amb el Banc dels Aliments.

A 6è ens ENLAIREM cap a l’ESO, fem pastissos, treballem l’esport com a hàbit saludable i protagonitzem espectacles.