Primària Musical

L’escola Pia Sant Antoni de Barcelona va incorporar el curs passat la Primària musical. Aquests estudis estan impulsats per la Fundació Música Ferrer Salat, en col·laboració amb la Fundació Conservatori Liceu.

Les escoles que en formen part comparteixen un mateix ideari d’ensenyament musical i d’excel·lència educativa.  Gràcies a això es garanteix el nivell qualitatiu, comptant amb:

  • Els plans d’estudis, metodologia pròpia i material didàctic del Conservatori Liceu,
  • el pla de formació del professorat,
  • l’avaluació continuada dels alumnes i
  • les activitats artístiques en corals i conjunts instrumentals, articulades en el cicle de concerts participatius Liceu Familiar.

Es treballa perquè tots els nens i totes les nenes de l’escola no quedin exclosos de poder practicar amb instruments musicals. La finalitat és estendre l’aprenentatge musical. I potenciar, d’una banda, la detecció i estimulació del talent i de l’altre afavorir el desenvolupament artístic i musical que serà un element clau en la seva formació.

Pla d’estudis i metodologia.

El pla d’estudis està dissenyat perquè l’alumnat adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i moderna. Hi ha diferents itineraris que els permeten avançar a diferents ritmes.

És una “escola de música dins de l’escola” que segueix la metodologia del Conservatori del Liceu. Aquesta particularitat és un plus de qualitat i fet diferencial en la labor educativa de la nostra escola. 

Material i professorat.

L’escola, disposa d’un material personalitzat, no reutilitzable, adequat a les seves necessitats tant per l’assignatura de música a primària com per a l’àrea de llenguatge musical. I, no només se’ns assigna un conjunt de professors del Conservatori del Liceu perquè imparteixin classes de música extra, sinó que també el nostre professorat rep formació i incorpora els dissenys curriculars dins els propis.

Tots, elles i ells es coordinen en reunions tècniques anuals per a la preparació de les activitats del Pla Anual.

Avaluació, acreditació i continuïtat.

Un cop acabin el cicle de primària, les alumnes i els alumnes, rebran el Diploma de nivell bàsic.  Les i els que ho desitgin tindran l’oportunitat de realitzar la prova d’accés. Així, en primer lloc, podran continuar la seva formació al Centre Professional de Música del Liceu i, en segon lloc, accedir al 1r curs de Grau Professional gràcies a una beca d’estudis de la Fundació de Música Ferrer-Salat.

Cal dir que, el curs passat tot l’alumnat de primària i gràcies a la integració dins el cicle Liceu Familiar, va poder participar en la cantata “Rebel·lió a la cuina”, amb l’acompanyament instrumental dels joves músics del Conservatori Liceu.

Aquest curs 2022/23 ja tenim tot 1r i 2n de primària en el projecte.