PROTECCIÓ DEL MENOR

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent.
Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça protecciodelmenor@santantoni.epiaedu.cat oberta a tothom.

Cada cas serà gestionat en la nostra escola per la Comissió de protecció del menor de l’Escola Pia Sant Antoni que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes seguint els protocols marcats per Educació i en farà el seguiment.

Tríptic Protecció al Menor.

Protecció assetjament i ciberassetjament.