Us presentem el Pla d’Actuació i d’Organització pel curs 2021-22 amb les mesures generals d’aplicabilitat. Aquest, ha estat aprovat pel Consell Escolar i que segueixen la normativa del Pla d’actuació fixat pel Departament d’Educació.  A continuació i fent clic podreu accedir a ell:

Protocol general d’escola 2021/22