Perquè les dones som un percentatge molt alt a les institucions de l’Escola Pia, fent tota classe de tasques. 

Quin percentatge representes tu a la teva empresa? 

Vídeo