Com cada any, el lema del curs triat per la comunitat educativa, entre d’altres ha estat “VIU LA VIDA”. Des de Pastoral, cada trimestre, es realitzen diferents accions que sota el lema, fan els diferents cursos. Però aquest any, vam començar el primer dia de feina, l’1 de setembre, amb els docents, personal de l’escola i els monitors fent la primera activitat.

Primer de tot vàrem enviar una circular al personal informant que si podien portessin un escrit, una imatge o quelcom relacionat amb el lema. D’aquesta manera els vam rebre i vam anar enganxant, allò que per nosaltres representava.

Segon, vam penjar el resultat final a la cartellera!

Aquesta mateixa dinàmica se seguirà amb l’alumnat dels diferents cursos al llarg del primer trimestre. Així, vam començar d’una manera diferent.

Així doncs, podeu clicar per veure el pòster i el vídeo del primer dia del personal.

Pòster

Vídeo